De beheerder besteedt veel zorg aan de informatie op de site. De informatie die de beheerder op haar site plaatst is mede afkomstig van derden. De beheerder kan daarom ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

De beheerder is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door de beheerder verstrekte informatie en de informatie op aan deze site gelinkte websites. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.