De beheerder besteedt veel zorg aan de informatie op de site. De informatie die de beheerder op haar site plaatst is mede afkomstig van derden. De beheerder kan daarom ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

De beheerder is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door de beheerder verstrekte informatie en de informatie op aan deze site gelinkte websites. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De beheerder behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van de auteur(s) van de informatie, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

De beheerder verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.