Er zijn Europese Standards (normen) op het gebied van openbare verlichting. Deze normen betreffen criteria - rekenmethoden en meetmethoden. Aan deze normen is een Europees Technical Report gekoppeld met adviezen over de toe te passen lichtkwaliteit. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij NEN.
Op basis van deze documenten is in Nederland, net als in veel andere Europese landen, een Praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld die door de NSVV en NEN wordt uitgegeven. Deze NPR wordt in Nederland algemeen gezien als de basis voor het verlichten van wegen en straten. De richtlijn heeft geen juridische status, omdat de Europese normen niet gemandateerd zijn.
Voor Gemeenten geldt bij de toepassing een afweging t.o.v. de Gemeentewet. Met name de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor de burgerlijke veiligheid is een aspect waarop tot een verlichting van voldoende kwaliteit wordt besloten.
Burgers zouden naar de rechter kunnen stappen als zij hun veiligheid onvoldoende vinden gewaarborgd door de Gemeente (dit geldt ook voor het onderhoud aan de installaties). De rechter hanteert dan vaak NSVV Richtlijnen of Aanbevelingen, zoals de NPR, als uitgangspunt omdat er geen gemandateerde normen zijn en omdat deze algemeen als breed gedragen kwaliteitsdocumenten worden gezien.