Op het gebied van openbare verlichting voor wegen, tunnels en verblijfgebieden zijn er zowel Aanbevelingen, Richtlijnen als Normen. Een overzicht van alle bestaande uitgaven is op of via de site van de NSVV te vinden.

De status van de documenten is formeel verschillend.
Bij de NSVV wordt het volgende gehanteerd:

  1. Is de kennis nog in ontwikkeling en is het belangrijk praktijkervaring op de doen met de bestaande kennis: er wordt een Aanbeveling (NSVV) uitgegeven. Een aanbeveling is vrijblijvend.
  2. Richtlijnen (NSVV) zijn gebaseerd op een gedegen basis, bestaande uit kennis en praktijkervaring. Een Richtlijn is formeel vrijblijvend maar wordt als normstellend gehanteerd als er geen bestaande Normen zijn.
  3. Een Praktijkrichtlijn (NEN / NSVV) is een vertaling van een Norm waarbij specifiek op de Nederlandse situatie wordt ingegaan. Dit kan zowel normstellend (gebaseerd op een niet gemandateerde Norm), als wettelijk voorschrift zijn (als  een gemandateerde Norm de basis is).
  4. Normen (NEN): niet gemandateerd, dan normstellend. Wel gemandateerd: wettelijk voorgeschreven.

Opmerkingen:
De bovenstaande indeling wordt gehanteerd bij Openbare Verlichting.
Er zijn (nog) geen gemandateerde Normen op het gebied van Openbare Verlichting.
Met normstellend wordt bedoeld dat in geval van juridische problemen een rechter een richtlijn in een bepaalde situatie als wettelijk voorschrift kan gebruiken.