In tunnels is circa tien jaar geleden besloten om de aaneengesloten witte verlichting te vervangen door oranje lampen met tussenafstanden vanwege de investeringskosten en het energieverbruik. Hierdoor ontstaat voor de weggebruiker een stroboscopisch effect ontstaat. Alhoewel dit tot verschillende klachten heeft geleid worden vooralsnog de voordelen echter groter bevonden dan de nadelen. Er zijn niet meer ongevallen in tunnels gerapporteerd.